.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου τη Τετάρτη 15-2-17Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (2η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 15 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Υποβολή πρότασης στην Επιτροπή του άρθρου 8 του Δ.& Κ. Κώδικα για την μετονομασία της διαδημοτικής οδού Άρτης, Δημ. Ενότητας Ν.Φιλ/φειας, σε «οδό Υποπλοιάρχου Αναστασίου Τουλίτση», βάσει της αριθ. 6/2017 απόφασης-εισήγησης του Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Φιλ/φειας.  1. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης έργου του εγκεκριμένου Τεχνικού   Προγράμματος του Δήμου έτους 2017.

3.    Έγκριση επιστροφής ποσού και διάθεση σχετικής πίστωσης.

4.   Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου.

5.   Έγκριση προμήθειας τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών (POS).

6.   Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017.

7.    Έγκριση παράτασης λειτουργίας των «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης - Πεύκης  έως την 28η/2/2017. 

8.    Αποδοχή ποσού 91.470 ευρώ α’ δόσης έτους 2017 επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατανομή ποσού 91.332,79 ευρώ α’ δόσης ( μειωμένης κατά 1,5 τοις χιλίοις για δικαιώματα Τ.Π.Δ. δηλ. 137,21 ευρώ) στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει της αριθ. 1/2017 απόφασης-εισήγησης της Δ.Ε.Π..

9.    Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου : «Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων».

10. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου : «Συντήρηση οδοποιίας διαφόρων οδών Δήμου».

11. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση οδοποιίας διαφόρων οδών Δήμου (ΑΜ :52/2016)».

12. Έγκριση βεβαιώσεων παραλαβής εργασιών του Δήμου.

  1. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 250/2016 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης:   α) υλοποίησης αθλητικών, πολιτιστικών Προγραμμάτων & Δραστηριοτήτων, β) Δημιουργίας και λειτουργίας τμημάτων με εθελοντικά προσφερόμενες υπηρεσίες από πολίτες σχετικά με τα ανωτέρω προγράμματα και δραστηριότητες, γ) καταβολής μηνιαίας συνδρομής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα αθλητικά, πολιτιστικά προγράμματα και δραστηριότητες και δ) καταβολής αντιτίμου για το δικαίωμα χρήσης των αθλητικών χώρων και αιθουσών του Δήμου από τους ενδιαφερομένους.

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την αγορά υλικού βιντεοσκόπησης κύκλου σεμιναρίων φιλοσοφικής Συμβουλευτικής που πραγματοποιήθηκαν στο ΠΠΙΕΔ από 10/10/2016 έως 28/11/2016.

  1. Έγκριση δαπάνης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων του Δήμου-Διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 1.211,80 ευρώ.

  1. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων, επάθλων και πλακετών για τις αθλητικές & πολιτιστικές εκδηλώσεις  του Δήμου έτους 2017-Διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 11.411,10 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου