.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΟ αεκτζής δημοσιογράφος Γιάννης Ξενάκης γράφει στην "Live Sport" της Κυριακής 7 Δεκέμβρη ότι "μυστήριο καλύπτει το θέμα που αφορά στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή του γηπέδου στη Ν. Φιλαδέλφεια. Από την ΑΕΚ τονίζεται τις τελευταίες μέρες (και επαναλαμβανόταν χτες) πως η μελέτη αυτή έχει τεθεί από το ΥΠΕΚΑ σε δημόσια διαβούλευση στις 7 Νοεμβρίου". Επειδή τελικά όλοι οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ δεν τα πάνε πολύ καλά με το ρεπορτάζ, θέλουμε να λύσουμε το μέρος εκείνο του "μυστηρίου" που λύνεται αν διαβάσει κανείς την πάντοτε διαθέσιμη ισχύουσα νομοθεσία, και να θέσουμε ορισμένα ουσιώδη ερωτήματα προς ορισμένους που μπορούν να διαλευκάνουν το υπόλοιπο "μυστήριο".
Το άρθρο 42 (πρώην 81) του Ν. 4277/2014 που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, προβλέπει ρητά στην παράγραφο 5α ότι "Οι περιβαλλοντικοί όροι για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων, εγκρίνονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4014/2011 (Α΄209), ύστερα από την υποβολή και την αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής". Αρκεί, λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στον νόμο 4014/2011 και τις εφαρμοστικές του υπουργικές αποφάσεις για να δούμε τι πρέπει να γίνει για να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά το έργο.
Σύμφωνα με τον Ν. 4014/2011 και τις εφαρμοστικές του υπουργικές αποφάσεις, ισχύουν τα εξής:
1.    Την ΜΠΕ την υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος φορέας του έργου και την κρίνει το ΥΠΕΚΑ, εκδίδοντας μια θετική ή απορριπτική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει τη δυνατότητα πριν εκπονήσει την οριστική μελέτη να διερευνήσει τις απόψεις των εμπλεκόμενων δημοσίων φορέων, υποβάλλοντας στην αρμόδια υπηρεσία φάκελο για Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ).
2.    Το προτεινόμενο γήπεδο της Δικέφαλος 1924 ΑΕ ανήκει στα  έργα "που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον" (Ν. 4014/2011, άρθρο 1). Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται όλα τα γήπεδα με πάνω από 20.000 θέσεις, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 1958/2002 (ΦΕΚ Β' 21/13-1-2012).
3.    Η θετική ΑΕΠΟ αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της οικοδομικής άδειας (Ν. 4014/2011, άρθρο 2 παρ. 10).
4.    Ο φάκελος ΠΠΠΑ ή η ΜΠΕ πρέπει να συμπεριλαμβάνει πλήθος υπολογισμών και προβλέψεων. Ενδεικτικά, μόνο η περιγραφή του τι πρέπει να περιλαμβάνει, καταλαμβάνει 39 ολόκληρες σελίδες της σχετικής υπουργικής απόφασης 170225 (ΦΕΚ Β' 135/27-1-2014). Ο φορέας του έργου πληρώνει παράβολο τόσο για την υποβολή είτε της προκαταρκτικής είτε της τελικής ΜΠΕ.
5.    Αν η Δικέφαλος 1924 ΑΕ ζητήσει Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, η διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης κρατάει μέχρι 82 ημέρες. Μετά πρέπει να υποβληθεί ΜΠΕ, η οποία κρίνεται μέσα σε 107 ημέρες μάξιμουμ. Για ιδιαιτέρως σύνθετα έργα, υπάρχει η δυνατότητα διπλασιασμού όλων των προθεσμιών (Ν. 4014/2011, άρθρο 3, παρ. 2 & 5).
6.    Εφόσον η ΜΠΕ κριθεί πλήρης κατά την κατάθεσή της, επί του περιεχομένου της πρέπει να γνωμοδοτήσουν: α) η Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, οι δημόσιες υπηρεσίες, η Περιφέρεια Αττικής, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας, και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο· β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί δημόσια διοικητικά καθήκοντα δυνάμει του εθνικού δικαίου (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ΝΠΙΔ), συμπεριλαμβανομένων ειδικών αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών σχετικών με το περιβάλλον και γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα ή αρμοδιότητες δημόσιας αρχής, ή παρέχει δημόσιες υπηρεσίες, σχετικά με το περιβάλλον, υπό τον έλεγχο φορέα ή προσώπου που εμπίπτει στα εδάφια α ή β, εξαιρουμένων των οργάνων που ασκούν δικαστική ή νομοθετική εξουσία (ΚΥΑ Η.Π. 11764/653/2006).
7.    Πέρα από τις γνωμοδοτήσεις των φορέων, επί του περιεχομένου της ΜΠΕ πραγματοποιείται δημόσια διαβούλευση διάρκειας 45 ημερών με ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής (Ν. 4014/2011, άρθρα 3 και 19 και ΚΥΑ 1649/45/15-1-2014, Β' 45, άρθρο 5).
Αν η πλευρά Μελισσανίδη κινείται σύμφωνα με τον νόμο, όπως υποστηρίζει, οφείλει να συμμορφωθεί με την παραπάνω διαδικασία. Οι δε δημοσιογραφούντες μπορούν να ξοδέψουν στο χρόνο τους στη διερεύνηση των εξής "μυστηρίων" καταρχάς - και θα επανέλθουμε όταν χρειαστεί για τα περαιτέρω:
·         Έχει πραγματοποιηθεί ως σήμερα η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων;
·         Αν ναι, έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ;
·         Έχουν λάβει γνώση οι δημόσιοι φορείς που οφείλουν να γνωμοδοτήσουν;
·         Αν η μελέτη υπάρχει, έχει δρομολογήσει η Περιφέρεια Αττικής της Ρένας Δούρου την δημόσια διαβούλευση που προβλέπει ο νόμος;
·         Αν η μελέτη υπάρχει, γνωρίζει ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας το περιεχόμενό της; Έχει προγραμματίσει, όπως οφείλει, κάποια σχετική συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο;

ΥΓ. Ας μην ξεχνάμε ότι η αίτηση ακύρωσης του Ν. 4277/2014 που υπέβαλαν 17 πολίτες στο ΣτΕ μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι δεν έχει τηρηθεί ο νόμος σ' ό,τι αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...

π. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου