.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου τη Τετάρτη 6-6-18 με θέμα την αγορά ακινήτου για τη μεταφορά των υπηρεσιών καθαριότηταςΘ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (10η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 6η Ιουνίου 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Έγκριση καταρχήν αναγκαιότητας για την απευθείας αγορά ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου που θα περιλαμβάνει Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, Αμαξοστάσιο και συνοδά  γραφεία, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
2.    Συγκρότηση επιτροπής σε εφαρμογή της αριθ. 117/2018 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης παρεμβάσεων και ενεργειών που αφορούν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του κέντρου της Νέας Φιλαδέλφειας.

  1. Τροποποίηση όρων παραχώρησης κτιρίου, εντός του Άλσους Ν.Φιλαδέλφειας,  από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Δήμο.

  1. Έγκριση υποβολής αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την αντικατάσταση-αναπλήρωση διοριστέου προκήρυξης του πρώην Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας που δεν αποδέχθηκε τον διορισμό του.

5.    Ένταξη του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2018-2019 για συνολικό αριθμό δέκα (10) μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

6.    Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου.

  1. Καθορισμός δαπάνης απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και λοιπών υλικών.

  1. Τροποποίηση αριθ. 15/2018 απόφασης Δ.Σ. περί ωραρίου εργαζομένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Συσσιτίου του Δήμου και έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του.

  1. Ανάκληση αριθ. 99/2018 απόφασης Δ.Σ. και έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων» (Α.Μ. 32/2018).

  1. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

11. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

12. Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για συνεργασία με το Δήμο στα πλαίσια κάλυψης των αναγκών του.

13. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2018, βάσει της αριθ. 49/2018 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

14. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στις 6-6-2018 και στις 26-9-2018 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας.

15. Έγκριση των αριθ. 2/18 και 3/18 πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής για την κοπή ή μη δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, βάσει των αριθ. 15/18 και 16/18 αντίστοιχων αποφάσεων της Ε.Π.Ζ..

16.Έγκριση Χρήσης Διαδρομών Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α. για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκμάθησης Κολύμβησης για την περίοδο 2018-2019.

17.Έγκριση διοργάνωσης και συνδιοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Δράσεων του Δήμου και διάθεση σχετικών πιστώσεων.

18. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων Πλατείας Ελ. Βενιζέλου» (Α.Μ. 60/2016).
  1. Έγκριση  παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου : «Ασφαλής πρόσβαση μαθητών πέριξ σχολικών συγκροτημάτων Δ.Φ.Χ.»- Α.Μ. 34/2015.

  1. Έγκριση 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου : «Κατασκευή θέσεων στάθμευσης μοτοποδηλάτων –μοτοσικλετών στην πλ. Ελευθερίου Βενιζέλου Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.»- Α.Μ. 92/2014.

21.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Ν. Αττικής».

  1. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση και επισκευή πτέρυγας 3ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ.: 02/2014).

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου