.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

Τα «μπουμπούκια» του νεκροταφείου

Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις εκμισθώσεις στο κοιμητήριο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας  Ζημία για τον Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας ύψους 1,17 εκατ. ευρώ χωρίς τις προσαυξήσεις, καταγράφει η έκθεση του διαχειριστικού ελέγχου που εκπόνησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ καταλογίζει σε δύο προϊσταμένους της οικονομικής υπηρεσίας το ποσό των 281.220 ευρώ και με τις προσαυξήσεις, από τη 13η Φεβρουαρίου του 2010, το ποσό αυτό σχεδόν διπλασιάζεται. Τα ποσά αφορούν ατασθαλίες που διαπράττονταν επί της προηγούμενης διοίκησης του δήμου προς όφελος του εκμισθωτή του κυλικείου και του ανθοπωλείου τα οποία λειτουργούσαν εντός του δημοτικού κοιμητηρίου, όταν ο ίδιος είχε πλέον αφήσει πολλά φέσια. Την έκθεση ζήτησε η νυν δημοτική αρχή Βασιλόπουλου και έρχεται σε συνέχεια της έκθεσης του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Την υπόθεση είχε παρουσιάσει “Η Αυγή” της Κυριακής την 9η Οκτωβρίου, όπου είχαμε αναφέρει ότι είναι σε εξέλιξη η διερεύνηση πειθαρχικών, αστικών και ποινικών ευθυνών της διοίκησης Ευ. Αποστολάκη και των προϊσταμένων της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου.


Συγκεκριμένα, η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου καταγράφει ζημία του δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας ύψους 1.179.433,24 ευρώ λόγω οφειλόμενων μισθωμάτων από τον εκμισθωτή του κυλικείου και του ανθοπωλείου. Για το κυλικείο, ο εκμισθωτής, με οκταετές συμβόλαιο μίσθωσης ύψους 2.445.519,14 εκατ. ευρώ, έχει καταβάλει 1.612.947,25 εκατ. ευρώ και υπολείπεται να καταβάλει 832.571,89 ευρώ, εκ των οποίων έχουν βεβαιωθεί 815.924,71 ευρώ και εκκρεμεί η βεβαίωση των 16.647,18 ευρώ. Για τη σύμβαση εκμίσθωσης οκταετούς διάρκειας του ανθοπωλείου, ο δήμος έχει εισπράξει μισθώματα ύψους 208.096,07 ευρώ και οφείλονται μισθώματα 346.861,35 ευρώ, τα οποία έχουν βεβαιωθεί.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι “ενώ ο εκμισθωτής από το 2009 και έπειτα εμφανίζεται ως κακοπληρωτής, τα οφειλόμενα μισθώματα για το κυλικείο βεβαιώθηκαν το 2013. Δεδομένου ότι τα έσοδα έχουν πλέον κατά το μεγαλύτερο μέρος βεβαιωθεί και εκκρεμεί η βεβαίωση 16.647,18 ευρώ, δεν θεμελιώνονται ευθύνες των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ή των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών”. Σημειώνεται, όμως, ότι “η εμπλοκή των αιρετών και των επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σε όλη την υπόθεση παραμένει αμφισβητήσιμη”, όπως προκύπτει από τα δέκα ενημερωτικά σημειώματα που η Νομική Υπηρεσία είχε αποστείλει από 23/6/2010 έως τις 7/11/2013 προς την τότε δήμαρχο Ευ. Γαϊτανά- Αποστολάκη, τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και την Οικονομική Επιτροπή. Με τα ενημερωτικά σημειώματα, η Νομική Υπηρεσία ζητούσε αφενός από τις Οικονομικές Υπηρεσίες τον προσδιορισμό των οφειλόμενων μισθωμάτων και τη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων, αφετέρου από την Οικονομική Επιτροπή ζητούσε εξουσιοδότηση για τη λήψη αναγκαίων μέτρων κατά του οφειλέτη και της συζύγου του, η οποία ήταν η εγγυήτρια του εκμισθωτή.

Μόλις την 26η Νοεμβρίου 2013 δόθηκε από την Οικονομική Επιτροπή έγκριση στη Νομική Υπηρεσία να προβεί σε όλες τις νομικές ενέργειες κατά του εκμισθωτή του κυλικείου και του ανθοπωλείου. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών. Να σημειωθεί ότι έχουν προκύψει ποινικές ευθύνες των τότε δύο προϊσταμένων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ανταλλαγή των αρχικών εγγυητικών επιστολών που είχαν εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα και ήταν αορίστου διάρκειας με νέες εγγυητικές επιστολές ετήσιας διάρκειας εκδοθείσες από ασφαλιστική εταιρεία. Λόγω της ανταλλαγής των εγγυητικών επιστολών και της λήξης των νέων καταγράφεται ζημία εις βάρος του δήμου ύψους 281.220 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις. Ο καταλογισμός εις βάρος των δύο προϊσταμένων γίνεται «από τη 13η Φεβρουαρίου 2010, τελευταία μέρα που ήταν δυνατή η είσπραξη των εγγυήσεων και εντεύθεν το ποσόν είναι καταλογιστέο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έκθεση φωτίζεται και ακόμη μία πτυχή του ζητήματος. “Η καθυστέρηση στα αντανακλαστικά των αρμοδίων οργάνων είχε ως αποτέλεσμα τη λήξη της ισχύος των αρχικών και των επόμενων εγγυητικών επιστολών, καθώς και τη μεταβίβαση των δύο ακινήτων που ανήκαν στον εκμισθωτή και τη σύζυγό του στις δύο θυγατέρες τους” σημειώνεται στην ίδια έκθεση, καθώς στις 4 Δεκεμβρίου 2013, οκτώ ημέρες μετά τη λήψη της επίμαχης απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, “το ένα εκ των δυο ακινήτων μεταβιβάστηκε από τις θυγατέρες του εκμισθωτή σε κυπριακή εταιρεία, τα στοιχεία της οποίας μέχρι σήμερα είναι αδύνατον να εντοπιστούν”.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, “απομακρύνεται η πιθανότητα ικανοποίησης των απαιτήσεων του δήμου από την κατάσχεση ακινήτων που ήταν στην κυριότητα των οφειλετών”. Στο ίδιο πνεύμα εκτιμά πως “παρ' ότι ο δήμος έχει κάνει όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες και η δικαστική διαδρομή των υποθέσεων δεν έχει ολοκληρωθεί, οι πιθανότητες είσπραξης είναι κυρίως επισφαλείς”.

πηγή: avgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου