.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Μερική κριτική στο νομοσχέδιο για τα δάση και πληροφορίες για το σχετικό νομοσχέδιο

Του δασολόγου Ηλία Αποστολίδη

Μερική Κριτική στο νομοσχέδιο για τα δάση

Στο άρθρο 32, γίνονται ορισμένες αλλαγές στον ορισμό του δάσους που προκύπτουν από αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η βασική αλλαγή είναι η ένταξη στην έννοια των «Δασών και Δασικών Εκτάσεων», των χορτολιβαδικών και των βραχωδών εκτάσεων που βρίσκονται σε πεδινά, λοφώδη και ανώμαλα εδάφη.

Αυτή η μεταβολή είναι θετική επειδή εντάσσει στα δασικά οικοσυστήματα εκτάσεις οι οποίες έχουν υποστεί επανειλημμένες καταστροφές, εκτάσεις οι οποίες έχουν πολύ σημαντικό οικολογικό ενδιαφέρον, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία ως φυσικοί βιότοποι της πανίδας.

Όμως, η θετική αυτή μεταβολή στον ορισμό του δάσους, για λόγους ανεξήγητους, είναι ελλιπής, αφού στην έννοια των δασών και δασικών εκτάσεων εντάσσονται μόνο οι δημόσιες χορτολιβαδικές και πετρώδεις εκτάσεις. Για κάποιο λόγο που δεν δικαιολογείται, οι αντίστοιχες ιδιωτικές εκτάσεις δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία. 

Η θετική αυτή αλλαγή απαξιώνεται και από την ρύθμιση της παρ. 5γ του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Αυτές οι εκτάσεις, παρόλο που εντάσσονται στη δασική νομοθεσία, προβλέπει να μην κηρύσσονται αναδασωτέες, χωρίς καμία αιτιολογία. 

Πρόταση: Στα δασικά οικοσυστήματα πρέπει να ενταχθούν και οι ιδιωτικές χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, ενώ και οι δύο κατηγορίες στο σύνολό τους πρέπει να κηρύσσονται αναδασωτέες όταν υφίστανται αλλοιώσεις ή καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Συντάγματος.

Η έννοια του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και της χωροταξίας, όπως αναφέρονται αποσπασματικά στο κείμενο του νομοσχεδίου, δεν παράγουν κανένα θετικό αποτέλεσμα, με κριτήριο τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη περιβαλλοντική πολιτική. Η σημερινή πολιτική δε σέβεται τη χωροταξία, παράδειγμα ο τελευταίος χωροταξικός νόμος, δεν σέβεται το περιβάλλον, αφού δεν υπάρχει καμία συγκροτημένη περιβαλλοντική πολιτική και δε σέβεται τα δάση, τα οποία είναι έρμαια μέχρι σήμερα της φωτιάς, των καταπατητών και της κρατικής αδιαφορίας.

Απάντηση στη σημερινή πολιτική μπορεί να είναι μια Τράπεζα περιβαλλοντικού ισοζυγίου, η οποία θα καταγράφει όλες τις αλλοιώσεις και καταστροφές που υφίσταται ο φυσικός χώρος, θα χρηματοδοτεί την αποκατάσταση όλων των αλλοιώσεων και θα φροντίζει να δημιουργούνται, για τις μέλλουσες γενιές, νέα δάση, νέες δασικές εκτάσεις, νέα φυσικά οικοσυστήματα. Η ίδια τράπεζα θα χρηματοδοτεί μελέτες διαχείρισης και προστασίας ενιαίων ορεινών συγκροτημάτων (π.χ. Πεντέλη, Υμηττός, Πάρνηθα, Αιγάλεω, Παρνασσός, Ταΰγετος). 

Η παρ. 2 του άρθρου 35 του Νομοσχεδίου είναι ευθέωςαντισυνταγματική και σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

Αναφέρει: « 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις η απόφαση κήρυξης καταστραφέντος δάσους ή δασικής έκτασης ως αναδασωτέου αίρεται μετά την πραγματοποίηση της αναδάσωσης, η οποία συντελείται με την επαναφορά της καταστραφείσας δασικής βλάστησης στην έκταση με οικολογικά χαρακτηριστικά επαρκή για τον χαρακτηρισμό της σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, στη μορφή που ήταν προ της καταστροφής της ως δάσους ή δασικής έκτασης, χωρίς να απαιτείται η πλήρης μορφολογική και οικολογική αποκατάσταση της έκτασης αυτής στο προ της καταστροφής της επίπεδο».

Από αυτή την ρύθμιση προκύπτει πως, εάν ένα δάσος ηλικίας 120 ετών καεί και κηρυχθεί αναδασωτέο, η αναδάσωση αίρεται και μπορούν να γίνουν επεμβάσεις σε αυτό μετά από 3-4 χρόνια, όταν η φυσική αναδάσωση καλύψει το 15% της έκτασης.

Το πλέον ρουσφετολογικό είναι το άρθρο 10 που υπόσχεται σε μέλη Οικοδομικών συνεταιρισμών με Παράνομα Ρυμοτομικά σχέδια της Χούντας και της Ανώμαλης περιόδου της Αποστασίας, να χτίσουν στα δάση το 50% της έκτασης που κατέχουν στο 90% παράνομα. 

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δηλώνει στο «πόθεν έσχες» παρόμοιες εκτάσεις στον Οικοδομικό συνεταιρισμό «τέως νέων Εφέδρων Αξιωματικών η Αναγέννηση» στο Λουτράκι, και στον Οικοδομικό συνεταιρισμόΒουλευτών έκταση στα ΣκορπονέριαΛουκισίων Ευβοίας.

Η οικοδόμηση δάσους δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, παρά μόνο την άμεση ανάγκη της Κυβέρνησης να πάρει ψήφους, διανέμοντας  ψεύτικες ελπίδες σε χιλιάδες πολίτες που ταλαιπωρούν ανενδοίαστα η δεξιά Δεξιά και η Πασοκική Δεξιά. Φυσικά η ρύθμιση είναι Αντισυνταγματική, Ψεύτικη, Ρουσφετολογική και δείχνει καθαρά πόσο κοντά είμαστε στις εκλογές.

Πρόταση

Το άρθρο 10 να παραμείνει ως εξής « Τα ρυμοτομικά σχέδια προ του έτους 1975, τα οποία δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί για εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών σε εκτάσεις που κατά τις κείμενες σήμερα διατάξεις προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία παύουν να ισχύουν και καταργούνται» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Άρθρο 36 «Αντικατάσταση των άρθρων 45 έως 61 Ν 998/79»

«Άρθρο 58

Πάρκα και άλση

1α. Υπό την επιφύλαξη των, στα άρθρα 48 παρ. 1 και 59 του παρόντος προβλεπομένων καθώς και στο άρθρο 21 του ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142 Α), δεν επιτρέπεται η μεταβολή του κύριου προορισμού και η αναίρεση της λειτουργίας των πάρκων ή αλσών ως και των δασών της περίπτωσης ε της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν.δ 86/1969 όπως ισχύει.

β. Η ως άνω απαγόρευση ισχύει επίσης για κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, που περιβάλλονται από τον οικιστικό ιστό χωρίς να έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης, φέρουν δασική βλάστηση, φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργηθείσα και λειτουργούν εκ των πραγμάτων ως πάρκα και άλση.

γ. Στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας υπάγονται και τμήματα πάρκου ή άλσους, τα οποία φέρουν μη δασική βλάστηση συνδέονται όμως οργανικά με το σύνολο του πάρκου ή άλσους υπό την έννοια ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του συνόλου.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνονται οι μελέτες διαχείρισης των πάρκων και αλσών. Της έγκρισης αυτής προηγείται θετική γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού όπου αυτή απαιτείται για λόγους προστασίας των αρχαιοτήτων ή κηρυγμένων μνημείων δυνάμει των διατάξεων του ν. 3028/ 2002.

3. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 71 του Δασικού Κώδικα (ν.δ. 86/1969), η οποία προστέθηκε στο άρθρο αυτό με την παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3208/2003, ισχύει αναλόγως και για τα πάρκα και άλση, νοουμένου, αντί του αναφερομένου στην ως άνω διάταξη Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

4. Υφιστάμενα κτίρια και υποδομές εντός πάρκων και αλσών χωρίς έγκριση εξαιρούνται της κατεδάφισης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της ως άνω διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 71 του Δασικού Κώδικα και της προβλεπομένης στη διάταξη αυτή υπουργικής απόφασης και εφόσον οι οικείοι Ο.Τ.Α. εξασφαλίσουν εντός τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία εγκρίσεις.

5. Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές που πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εντός πάρκων και αλσών κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας εξαιρούνται της κατεδάφισης.

6. Τυχόν πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν για την προστασία των εκτάσεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου ανακαλούνται.

7. Αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως δασωτέων ή αναδασωτέων που αφορούν πάρκα και άλση αίρονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας μετά τη δημιουργία ή αναδημιουργία της δασικής βλάστησης.

8. Έργα απαραίτητα για τη λειτουργία των δασών της περίπτωσης ε της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν.δ 86/1969 όπως ισχύει, των πάρκων και αλσών που συντηρούν και εμπλουτίζουν τη βλάστηση, βελτιώνουν την αισθητική του τοπίου, εξασφαλίζουν την άνετη, ασφαλή κίνηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών και διευκολύνουν τη σωματική άσκηση, την αναψυχή και την πνευματική ανάταση του ανθρώπου δεν συνιστούν μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης των εν λόγω δασών, πάρκων και αλσών. Ο τυχόν αναδασωτέος χαρακτήρας τους δεν εμποδίζει την ανάπτυξη των έργων αυτών.

Άρθρο 59 

Επιτρεπτές επεμβάσεις στα πάρκα και άλση

1. Σε πάρκα ή άλση και γενικότερα σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου δύναται, μετά από έρευνα του υπεδάφους για την καταλληλότητα, να κατασκευάζονται έργα του Μετρό ή του Τραμ και τα συνοδά έργα αυτών (π.χ. γραφεία), καθώς και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4269/2014  με την προϋπόθεση ότι θα αποκατασταθεί πλήρως από τον υπεύθυνο του έργου ή την αναθέτουσα αρχή, μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και στο σύνολο της έκτασης επέμβασης η λειτουργία του πάρκου, του άλσους ή του χώρου πρασίνου ως φυσικού συστήματος εντός του αστικού ιστού. 

2. α. Η παραχώρηση της χρήσεως πάρκου ή άλσους επιτρέπεται μόνο σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Aποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας περιφερειακής δασικής υπηρεσίας, υπό τον όρο της μη μεταβολής του προορισμού ή της χρήσης της παραχωρούμενης έκτασης. 

Επιτρέπονται έργα ή δραστηριότητες που είναι απολύτωςαναγκαία για την λειτουργία του πάρκου ή άλσους.

β. Οι παραχωρησιούχοι υποχρεούνται με ευθύνη και δαπάνες τους να συντηρούν και να βελτιώνουν τη βλάστηση, να διαχειρίζονται και να φυλάσσουν τις εκτάσεις η χρήση των οποίων τους έχει παραχωρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Οι εκτάσεις αυτές διατηρούν στο ακέραιο πάντοτε το δασικό τους χαρακτήρα.  

γ. Αν δεν τηρούνται οι όροι της παραχώρησης η τελευταία ανακαλείται.

3. Επιτρεπόμενες χρήσεις στα δάση της περίπτωσης ε της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν.δ 86/1969 όπως ισχύει είναι αυτές της ήπιας αναψυχής και των κοινωφελώνλειτουργιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4269/2014. Οι τελευταίες εγκρίνονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.

Νόμος 998/79  

Άρθρο 48  - Διάνοιξη οδών

1.Η διάνοιξη εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών οδών και σιδηροδρομικών γραμμών διά μέσου δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων και δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου είναι επιτρεπτή, σύμφωνα με τους όρους της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου κι αφού ληφθεί πρόνοια για τη διαφύλαξη του τυχόν ιδιαίτερου προστατευτικού χαρακτήρα των εκτάσεων. 

Κατά τη χάραξη και την κατασκευή των ως άνω οδών και σιδηροδρομικών γραμμών λαμβάνονται μέτρα για τη μη αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία και την αποκατάσταση της υφιστάμενης εκατέρωθεν δασικής βλάστησης, τη δημιουργία νέας για λόγους λειτουργικούς και αισθητικούς, τη μη αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και υποχρεούνται οι δικαιούχοι να δημιουργούν δενδροστοιχίες και γραμμικές φυτείες παραλλήλως των οδών και γραμμών σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας .

ΝΔ 86/69 Α ρ θ ρ ο ν   69
Προστατευτικά δάση
β)Τα χρησιμεύοντα προς προστασίαν του εδάφους των υποκειμένων αυτών τόπων κατά των καταπτώσεων χιόνος, χωμάτων ή λίθων ή κατά της παρασύρσεως του χώματος επί των ορέων και των κλιτύων, ως και τα αποτελούντα την ανωτέρανζώνην της δασικής βλαστήσεως επί των ορέων.
γ)Τα χρησιμεύοντα διά την συγκράτησιν του εδάφους κατά πλημμυρών ή κατά χειμάρρων και ποταμών, επίσης δε τα χρησιμεύοντα διά την προστασίαν των παραλίων εκ των υποθαλλασίων διαβρώσεων και αμμοχωσιών. Ως τοιαύτα δε χαρακτηρίζονται όλαι αι δασικαί συστάδες και τα τμήματα τα κείμενα επί των οχθών ή παρά τας όχθας της θαλάσσης ή των ποταμών και ρευμάτων επί ζώνης πλάτους 50 μέτρων και
δ)Τα προστατευτικά πηγών, ρευμάτων, οδών, σιδηροδρόμων ή κατωκημένων τόπων ως και τα παρακείμενα τοπίων ιστορικής αξίας, ιδρυμάτων ή μνημείων της αρχαίας ή συγχρόνου τέχνης και λουτροπόλεων ή ασκληπιείων.
2. Εκ των εν τη προηγουμένη παραγράφω δασών, δασικών εκτάσεων και γαιών, τα μεν υπό στοιχεία α-γ χαρακτηρίζονται απλώς προστατευτικά, το δε υπό στοιχείον δ, ως απολύτως προστατευτικά.
(Πηγές: Άρθρον 99 & 1, η πρώτη φραστική περίοδος και αι περιπτώσεις α, β, γ, το πρώτον εδάφιον της περιπτώσεως δ και η & 2 Ν. 4173/1929).
Ν.3208 (Αρ.4,5,6,7,8)-Τροποποιήσεις του ΝΔ 86/69

4. Στο άρθρο 69 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:
 
 "3. Στα δάση της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 όσοι επιχειρούν οποιαδήποτε πράξη από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 71 του Ν. 998/1979, (όπως κάθε φορά ισχύει) τιμωρούνται και με τις διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α)."

Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142 Α)

                Άρθρο 21

Ελεύθεροι Χώροι − Αστικό Πράσινο (ΠΡ)

Οι περιοχές ελευθέρων χώρων – χώρων αστικού πρασίνου (ΠΡ) αφορούν: 

α) Κοινόχρηστους χώρους που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Ως κοινόχρηστοι χώροι για την εφαρμογή του παρόντος, νοούνται οι χώροι για την παραμονή, αναψυχή και μετακίνηση πεζών και τροχοφόρων, όπως οδοί, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομοι, αμιγείς πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, πλατείες, άλση, πράσινο, και παιδικές χαρές. Στις πλατείες − χώρους πρασίνου επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012, καθώς και επιπλέον περιορισμένης έκτασης χρήσεις εστίασης και αναψυχής για την εξυπηρέτηση του κοινόχρηστου χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο ή και τον πολεοδομικό κανονισμό. Στους χώρους της παραγράφου αυτής επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (σταθμοί αυτοκινήτων) υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται από το σχεδιασμό, με μέριμνα όμως διατήρησης της τυχόν υψηλής βλάστησης που φέρουν.


β) Ελεύθερους χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου. Οι περιοχές αυτές είναι χώροι εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, οι οποίοι προβλέπονται από το σχεδιασμό και νοούνται ως χώροι για τη δημιουργία πνευμόνων πρασίνου και αναψυχής, με στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται λειτουργίες και δραστηριότητες 

ήπιας αναψυχής, κοινωφελείς λειτουργίες και εγκαταστάσεις αστικών υποδομών, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το σχεδιασμό.

Ν. 4067/2012  -  Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Άρθρο 20

Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους

1. Στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού επιτρέπονται κατασκευές για: 

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,

γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές

δ) για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Οι παραπάνω κατασκευές υλοποιούνται από τον οικείο Δήμο, από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι κατηγορίες των κατασκευών ή εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης και η διαδικασία ελέγχου τους από άποψη ασφάλειας και αισθητικής.

2. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις:

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων) βάσει μελέτης της αρμόδιας αρχής, για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας. Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί κοινής ωφέλειας υποχρεούνται να κοινοποιούν τα σχέδια στα οποία απεικονίζεται η κατασκευή των έργων στις οικείες Υπηρεσίες Δόμησης.

β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό από υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, των Περιφερειών και των Δήμων μετά από κοινοποίηση της μελέτης στις οικείες Υπηρεσίες Δόμησης. Από τους ίδιους φορείς επιτρέπεται η εγκατάσταση των σταθμών αυτών χωρίς έκδοση άδειας στους ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και δωμάτων δημοσίων κτιρίων. Οι κατασκευές αυτές δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης και στην κάλυψη. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η χρονική διάρκεια και η διαδικασία εγκατάστασης των σταθμών αυτών.

γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου. 

δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) για τηλεθέρμανση.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1β, 1γ, 2α, 2β του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τις εκτάσεις κοινόχρηστων χώρων όπως ορίζονται στο ν. 998/1979, όπως ισχύει, μετά από έγκριση δασικής υπηρεσίας.

4. Η κατασκευή σκαλοπατιών για την εξυπηρέτηση των κτιρίων έξω από τη ρυμοτομική γραμμή απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση.
Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η κατασκευή τους ύστερααπό άδεια του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου αν μετά την ανέγερση του κτιρίου έχει μεταβληθεί η υψομετρική στάθμη του δρόμου. Η κατασκευή αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια της κυκλοφορίας.Εκτός της ρυμοτομικής γραμμής απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής κατασκευή, με την επιφύλαξη της
τήρησης των διατάξεων ασφαλείας για την εγκατάσταση δικτύων κοινής ωφέλειας, μόνιμη ή κινητή για την εξυπηρέτηση του κτιρίου, όπως ράμπες, σκαλοπάτια, ζαρντινιέρες.

5. Η υπέργεια ζεύξη κτιρίων εγκρίνεται από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και τον αρμόδιο για τον έλεγχο και τη διαχείριση του Κοινοχρήστου Χώρου φορέα. Η ζεύξη κτιρίωνπραγματοποιείται άνω των 5,00 μ., μπορεί να γίνεται και υπόγεια, τηρουμένων των απαραίτητων περιορισμών, με τις ίδιες διαδικασίες και τις κατά περίπτωση απαιτούμενες εγκρίσεις.


Ν.3208 (Αρ.4, παρ. 8)-Τροποποιήσεις του ΝΔ86/69
8. Στο άρθρο 71 προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως εξής:
 
 "6. Τα δάση της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 69, που προορίζονται για αισθητική απόλαυση και αναψυχή, υπόκεινται σε διαχείριση ως δάση πάρκα και επιτρέπεται σε αυτά η κατασκευή έργων και η εκτέλεση εργασιών που συντηρούν και εμπλουτίζουν τη βλάστηση, βελτιώνουν την αισθητική του τοπίου, εξασφαλίζουν την άνετη και ασφαλή κίνηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών και διευκολύνουν τη σωματική άσκηση και την πνευματική ανάταση του ανθρώπου. Η κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων, απαραίτητων για τη λειτουργία των πάρκων, επιτρέπεται μόνο στο αναγκαίο μέτρο και σε εκτάσεις που δεν έχουν δασική βλάστηση, η δε συνολικά καταλαμβανόμενη από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις έκταση δεν μπορεί να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής έκτασης και κατ' ανώτατο όριο τα δέκα στρέμματα. Ο Υπουργός Γεωργίας με αποφάσεις του εξειδικεύει το είδος των έργων και των εργασιών που επιτρέπονται ως αναγκαία για την επίτευξη των ως άνω σκοπών.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου