.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Η αλληλογραφία της Δικέφαλος 1924 με τον Δήμο για την υψομετρική μελέτη

Μάριος Ματσάνκος

Έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη μέρα δημιουργίας του aek24hours.gr πως θέλουμε το γήπεδο να γίνει ΜΟΝΟ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε δεχτεί λάσπη γιατί ψάχνουμε πράγματα και έχουμε κατηγορηθεί για πολλά.

Σήμερα, το aek24hours.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας την αλληλογραφία της Δικέφαλος 1924 Α.Ε. και του Δήμου σχετικά με την αίτηση υψομετρικής μελέτης για το γήπεδο.

Ψάξαμε και ρωτήσαμε να πάρουμε στα χέρια μας και τους φακέλους με όλα τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί από πλευράς ΑΕΚ για το γήπεδο σε Περιφέρεια και ΔΟΚΚ ή ΔΑΟΚΑ όπως έχει μετονομαστεί. Ωστόσο, η πόρτα ήταν κλειστή! Το ίδιο πρόβλημα απ’ όσο μαθαίνουμε έχει και ο Δήμος. Δεν γνωρίζουμε γιατί…

Αυτό που έχουμε να σας πούμε είναι πως δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα η διαδικασία έγκρισης της Υψομετρικής μελέτης από τον Δήμο, διότι η ΑΕΚ δεν έχει καταθέσει όλα τα έγγραφα που χρειάζονται.


Παρακάτω σας παραθέτουμε και φωτογραφίες από την αλληλογραφία για του λόγου το αληθές…
Στις 26/8/2014 η Δικέφαλος 1924 στέλνει mail στον Δήμο με θέμα: Υποβολή μελέτης που αναφέρει «Σας υποβάλουμε την υψομετρική μελέτη των περιμετρικών οδών (πεζοδρόμων) του ΟΤ 295 του Δήμου σας, σύμφωνα με τον ν. 4277/2017 άρθρο 42» με την υπογραφή του Νίκου Στράτου ως νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Στις 29/8/2014 ο Πολιτικός Μηχανικός, Αθανασόπουλος Μιχάλης στέλνει συμπληρωματικά στοιχεία Υψομετρικής μελέτης οδού και σημειώνει: «Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα σχέδια της υψομετρικής μελέτης των οδών που εγκρίθηκαν με τον Ν. 4277/2014, σύμφωνα με τις προφορικές παρατηρήσεις σας, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειας».

Στις 17/10/2014 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ιωάννης Καλαμπόκης απαντά στα σχετικά αιτήματα της Δικέφαλος 1924 και εξηγεί α) Το υπ’ αρ. πρωτ. 86/26-08-2014 έγγραφο της Δικέφαλος 1924 Α.Ε.  (αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 14926/28-08-2014), β) Η με αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 14977/29-08-2014 συμπληρωματική αίτηση του Πολιτικού Μηχανικού, Μιχάλη Αθανασόπουλου, γ) Το άρθρο 42 του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/01-08-2014). Δ) Το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014 με το οποίο αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 58 και 59 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 159/Α/08-08-2014), ε) Το άρθρο 15 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/08-04-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Σε απάντηση της (α) σχετικής αίτησής σας και προκειμένου να προχωρήσουμε στον έλεγχο της υψομετρικής μελέτης και τη διαβίβαση του θέματος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (άρθρο 73 του Ν. 3852/2010) και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 65 του Ν. 3852/2010), θα πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας από τον ενδιαφερόμενο τα παρακάτω:
  1. Τοπογραφικό διάγραμμα στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α. ’87 σε κλίμακα 1:500, όπου θα απεικονίζονται η υφιστάμενη κατάσταση των αδιάνοικτων πεζόδρομων και η συμβολή τους με τις υφιστάμενες οδούς, οι αξονοδιασταυρώσεις με συνεχή αρίθμηση και έντονη αξονική γραμμή, οι διατομές, οι ισχύουσες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, οι συντεταγμένες κορυφών Ο.Τ. και περιμετρικής οδού, οι συντεταγμένες των αξονοδιασταυρώσεων με τις εξασφαλίσεις τους, καθώς και απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας (παρ. 4 άρθρου 42 του Ν. 4277/2014, ΦΕΚ 156/Α/01-08-2014).
  2. Στις μηκοτομές (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) των πεζόδρομων θα απεικονίζονται οι αξονοδιασταυρώσεις των υφισταμένων οδών στη συμβολή με τους εγκεκριμένους πεζόδρομους και τα κατώφλια των υπαρχόντων κτισμάτων.
Επισημαίνεται ότι:
Α)Σε μήκος 55,00 μ. των αδιάνοικτων πεζόδρομων συνολικού μήκους 304,61 μ. οι εκσκαφές είναι μεγαλύτερες των 5,00 μ. που είναι το όριο σύμφωνα με την παρ. 4(β). (δδ) του άρθρου 42 του Ν. 4277/2014 όπου «…επιτρέπεται επίσης η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των περιμετρικών πεζοδρόμων με την πραγματοποίηση εκσκαφών έως 5 μέτρα και επιχειρήσεων έως 2 μέτρα…», και
Β) Η ερυθρά του πεζόδρομου (τελική στάθμη) στη συμβολή με την οδό Πατριάρχου Κωνσταντίνου ανεβαίνει 94 εκ. από την υφιστάμενη οδό.
Μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει σε γνώση της Τ.Υ. η ύπαρξη και οι εγκρίσεις της αναφερθείσας μελέτης υπογειοποίησης και της διαμόρφωσης των υφισταμένων οδών και κοινόχρηστων χώρων πέριξ του γηπέδου από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρά μόνο τα προσκομισθέντα ανυπόγραφα σχέδια μηκοτομών και οριζοντιογραφίας της προμελέτης συγκοινωνιακού έργου με θέμα «Ταπείνωση και κάλυψη τμήματος οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια», την 01-09-2014 από τον Προϊστάμενο Κατασκευών της DIMAND A.E., Οικονομάκη. Από τα σχέδια αυτά προκύπτουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που διαταράσσουν την υφιστάμενη κυκλοφορία και έρχονται σε αντίθεση με την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του Δ.Φ.Χ. (σχετική η με αρ. 31/2013 Απόφαση Δ.Σ. 14588/25-10-2013 αίτησης της για «χορήγηση αντιγράφου της κυκλοφοριακής μελέτης για την περιοχή γύρω από το γήπεδο της ΑΕΚ».
Γ) «…Επίσης κατά τη μελέτη της οριστικής διαμόρφωσης των δρόμων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ασφαλτρωμένοι δρόμοι  που πιθανόν υπάρχουν, τα κρασπεδόρειθρα, τα φρεάτια αποχέτευσης, η σύνδεση της περιοχής με υφιστάμενο εγκεκριμένο σχέδιο (συναρμογή υψομετρικής μελέτης με ήδη υφιστάμενη υψομετρική μελέτη). Οι καμπύλες της ερυθράς θα χαράσσονται με ακτίνες καμπυλότητας άνω των 2000μ. και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρότερες ακτίνες με ελάχιστη 300μ. για να επιτυγχάνονται οι προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων. Στις διασταυρώσεις των δρόμων πρέπει να εμφανίζεται η λεπτομερής διαμόρφωση της ερυθράς…», σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Οικ. 71934/9734/02-11-1989 (ΦΕΚ 691/Δ/9.11.1989)
  1. Διάγραμμα επικλίσεων
  2. Τεχνική έκθεση μηκοτομών.
  3. Επειδή από την μηκοτομή προκύπτουν μεγάλες εκσκαφές μέσου βάθους 5,00 μ. για την κατασκευή του εγκεκριμένου πεζόδρομου (προέκταση οδού Ατταλείας) και μέσου βάθους 2,00 μ. για την κατασκευή του ανατολικού εγκεκριμένου πεζόδρομου, θα πρέπει να υποβληθεί η μελέτη διαμόρφωσης των πεζόδρομων.
Η ανωτέρω μελέτη διαμόρφωσης των πεζόδρομων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθου 37 του Ν. 3463/2006, πρέπει να εισαχθεί παράλληλα με την υψομετρική μελέτη για έγκριση και παραλαβή από το Δημοτικό Συμβούλιο.
  1. Από τα προσκομισθέντα ανυπόγραφα σχέδια μηκοτομών και οριζοντιογραφίας της προμελέτης συγκοινωνιακού έργου με θέμα «Ταπείνωση κα κάλυψη τμήματος οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια», προκύπτει η ανάγκη «Τρποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου» και συγκεκριμένα:
α. Χαρακτηρισμός της οδού Φωκών (υπεράνω της υπογειοποίησης) σε πεζόδρομο και έγκριση υψομετρικής μελέτης του πεζόδρομου.
β. Τροποποίηση των ρυμοτομικών γραμμών στο Ο.Τ. 78 (χώρος εκκλησίας Αγίας Τριάδος) στη συμβολή των δών Φωκών και Σμύρνης).
γ. Χαρακτηρισμός της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης (από Φωκών έως Λυκούργου) σε πεζόδρομο ή ήπιας κυκλοφορίας και έγκριση της αντίστοιχης υψομετρικής μελέτης.
δ. Χαρακτηρισμός της οδού Ιωνίας (από Φωκών έσως Λυκούργου) σε πεζόδρομο ή ήπιας κυκλοφορίας και έγκριση της αντίστοιχης υψομετρικής μελέτης.
Μετά την ολοκλήρωση και έγκριση των προαναφερθέντων, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου θα εξετάσουν το θέμα των υψομετρικών μελετών και θα τις διαβιβάσουν προς έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δημοτικό Συμβούλιο).
Στις 12/12/2014, η Δικέφαλος 1924 απαντά με νέο έγγραφο με θέμα: Μελέτες έργου και ενώ 7 μέρες νωρίτερα έχει πραγματοποιηθεί ραντεβού στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας στη Νέα Χαλκηδόνα, και αναφέρει:
«Αξιότιμε κε Καλαμπόκη,
Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 5/12/2014, σας αποστέλλουμε αντίγραφα των παρακάτω μελετών:
-Προμελέτη Συγκοινωνιακού Έργου «Ταπείνωση και κάλυψη τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου»
-Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργου «Ταπείνωση και κάλυψη τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου»
-Μελέτη κυκλοφοριακών Έργου «Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
-Τοπογραφικό διάγραμμα του Έργου «Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».
Οι ανωτέρω μελέτες έχουν υποβληθεί και στην Περιφέρεια Αττικής.
Με εκτίμηση,
Νίκος Στράτος, γενικός διευθυντής.
Στις 6-02-2015 έρχεται η τελευταία απάντηση του Δήμου από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Ιωάννη Καλαμπόκη που αναφέρει:
«Σε συνέχεια του (β) σχετικού εγγράφου μας και μετά την με το (α) σχετικό υποβολή των παρακάτω ανυπόγραφων και μη εγκεκριμένων μελετών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες:
Α) Προμελέτη Συγκοινωνιακού Έργου «Ταπείνωση και κάλυψη τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου»
Β) Μελέτη Πειβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργου «Ταπείνωση και κάλυψη τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου»
Γ) Μελέτη Κυκλοφοριακών Έργου «Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Ποτιλισμού ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Δ) Τοπογραφικό διάγραμμα του Έργου «Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμς και Πολιτισμού ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»,
σας πληροφορούμε τα παρακάτω, όπως και προφορικά ενημερώσαμε τους εκπροσώπους σας κ. Ανδριόπουλο, κ. Παναγιωτίδη, κ. Ζέκκο και κ. Δεμάγκο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου στις 05-12-2014:
  1. Με το (β) σχετικό έγγραφό μας σας ενημερώσαμε σχετικά με τα απιτούμενα διακιολογητικά – εγκρίσεις προκειμένου να προχωρήσουμε στον έλεγχο της Υψομετρικής μελέτης, που υποβάλατε με τα (γ) και (δ) σχετικά έγγραφά σας, κα τη διαβίβαση του αιτήματος σας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (άρθρο 73 του Ν. 3852/2010) και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 65 του Ν. 3852/2010).
  2. Μέχρι σήμερα δεν έχετε υποβάλλει στο Δήμο νέες μηκοτομές των εγκεκριμένων αδιάνοιχτων πεζόδρομων με τις παρατηρήσεις που έγιναν με το (β) σχετικό εγγραφό μας, τα διαγράμματα επικλίσεων, την τεχνική έκθεση, τις μελέτες διαμόρφωσης πεζοδρόμων, και την έγκριση της μελέτης υπογειοποίησης της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου – Φωκών από την Περιφέρεια Αττικής.
Η αποδοχή της Προμελέτης του Συγκοινωνιακού Έργου «Ταπείνωση και κάλυψη τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου» από την Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής για την επίβλεψη, τον έλεγχο και την εισήγηση για έγκριση των παραδοτέων της μελέτης, όπως αναφέρετε στην υπ’ αρ. 163/2014 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: ΒΙΗΔ7Λ7 – ΜΝ4), δεν αποτελεί έγκριση οριστικής μελέτης.
  1. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται δεν ανταποκρίνονται ακριβώς σε καμία από τις λύσεις (1,2,3) της εγκεκριμένης Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου.
  2. Οι χαρακτηρισμοί των Δηνοτικών οδών ως ήπιας κυκλοφορίας προϋποθέτουν να αναφέρονται στην εγκεκριμένη Κυκλοφοριακή Μελέτη της συγκεκριμένης λύσης, που θα επιλεγεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
Επιπλέον θα πρέπει να υποβληθούν σχέδια διαμορφώσεων των οδών ήπιας κυκλοφορίας από εσάς ως επισπεύδοντες.

πηγή: aek24hours.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου