.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου τη Τετάρτη 5-7-17
Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (13η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 5η Ιουλίου 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ


 1. Έγκριση συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για την υλοποίηση προγράμματος στέγασης προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες.
 2. Έγκριση της μελέτης: «Κατασκευή Νέου Δημοτικού Αναψυκτηρίου Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» για την υποβολή του φακέλου στην Πολεοδομία.

 1. Έγκριση παραλαβής της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ».

4.   Έγκριση επιστροφής ποσών, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, και διάθεση σχετικών πιστώσεων.

 1. Τροποποίηση αριθ. 4/2017 απόφασης Δ.Σ. περί απαγόρευσης κυκλοφορίας, κατά τη θερινή περίοδο και για συγκεκριμένες ώρες, στις οδούς Μιαούλη και Βασ.Αλεξάνδρου (Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας).

 1. Έγκριση πρακτικού  κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού  για την ομάδα Δ΄ < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ > του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών  και λοιπόν υλικών για το έτος 2017» και  ανακήρυξη οριστικού μειοδότη.

 1. Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2017, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/17.

 1. Έγκριση έκδοσης διμηνιαίου εντύπου-περιοδικού για ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών καθώς και για την ανάπτυξη της συμμετοχής και της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και του Δήμου.

 1. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της μελέτης: «Μελέτη υδρογεωλογικής καταλληλότητας χώρου Δημοτικού Νεκροταφείου», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

 1. Έγκριση διαπλάτυνσης πεζοδρομίου επί της οδού Οδυσσέως - Νέα Φιλαδέλφεια, βάσει της αριθ. 25/2017 απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

11. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης  σπουδάστριας ΙΕΚ στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.


 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών του Δήμου. 

13.   Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση διαφόρων οδών Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος».

 1. Έγκριση  2ου Α.Π.Ε (τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» (Α.Μ. 03/16).

15.   Έγκριση  1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Ε14 ΑΛΣΟΥΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (Α.Μ. 90/16).

16.   Έγκριση  συνδιοργάνωσης 3ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου επί δημοσίας οδού με την επωνυμία «Στις Γειτονιές των Μικρασιατών Προσφύγων»  και διάθεση σχετικής πίστωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου