.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου τη Τετάρτη 3-5-17Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (9η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 3 Μαΐου 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Έγκριση έκθεσης ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων ΠΠΙΕΔ χρήσης 2015, βάσει της αριθ. 23/2017 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.


  1. 1. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος» 2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

  1. 1) Συγκρότηση και Ορισμός μελών Επιτροπής για φιλοξενία  Παιδιών του Δήμου  Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2017  2)   Κριτήρια Επιλογής δικαιούχων για το Πρόγραμμα Φιλοξενία Παιδιών του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος σε Παιδικές Κατασκηνώσεις  για το έτος  2017.

4.    Καθορισμός αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλου για την συνέχιση της εκπροσώπησης- παράστασης του Δήμου ενώπιον του Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης κατά των εταιρειών “ENERGA” και “HELLAS POWER” (σχετ. η αριθ. 72/2017 απόφαση Οικ. Επιτροπής).

5.    Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων της 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2016, βάσει της αριθ. 28/2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

  1. Αποδοχή παραιτήσεων αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου και ορισμός νέων.

7.    Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.

8.    Ανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

9.    Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων τριήμερου Φεστιβάλ  Αλληλεγγύης, Ειρήνης και  Πολιτισμού από Παρασκευή 16 Ιουνίου μέχρι και Κυριακή 18 Ιουνίου 2017  και διάθεση σχετικής πίστωσης.

  1. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/16) για την Δ’ ομάδα ειδών (είδη ξυλείας) της «Προμήθειας οικοδομικών και λοιπών υλικών έτους 2017» για την οποία ο σχετικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός απέβη άγονος (σχετ. η αριθ. 92/2017 απόφαση Οικ. Επιτροπής).

  1. Έγκριση εκπρόθεσμης κατ΄εξαίρεση εγγραφής νηπίου στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου για ανθρωπιστικούς λόγους.

12. Έγκριση κριτηρίων επιλογής αιτήσεων εγγραφής στους Παιδικούς και  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τους Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.13. Ορθή Επανάληψη της υπ.αριθμ. 76/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό υπαλλήλων του Δήμου ως εκπροσώπων, Διοικητικών, τον ορισμό υπευθύνων – διανομής αποθήκης και του σημείου διανομής.

  1. Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (1) «Δομή παροχής βασικών αγαθών : «Κοινωνικό παντοπωλείο- Συσσίτιο Δήμου  Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος» της Πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών : Κοινωνικό παντοπωλείο-Συσσίτιο Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος»  με κωδικό Ο.Π.Σ. 5003609.

15. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Ν. Αττικής».

  1. Έγκριση του προγράμματος της  «Ημερησίας Θερινής Δημιουργικής & Αθλητικής Απασχόλησης» για παιδιά 6 – 12 ετών για το έτος 2017 και διάθεση σχετικής πίστωσης.

17. Έγκριση διοργάνωσης θεατρικών παραστάσεων για τη θερινή περίοδο (Ιούνιος - Ιούλιος 2017) και διάθεση σχετικής πίστωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου