Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Ομόφωνη απαίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την διαγραφή τμήματος του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας από το χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ Α.Ε.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομόφωνη απαίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την διαγραφή τμήματος του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας από το χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Μια εκκρεμότητα πουχρονολογείται από το 1930 αλλά απόκτησε ιδιαίτερη σημασία λόγω του ειδικού καθεστώτος που έχει επιβληθεί στα δημόσια ακίνητα, εντοπίσθηκε με την σύνταξη της διαχειριστικής μελέτης του Άλσους από τον Δήμο.Παρότι το σύνολο του Άλσους έχει παραχωρηθεί  στο Δήμο εν μέρει κατά κυριότητα και εν μέρει κατά χρήση με αποφάσεις του Υπ. Γεωργίας το 1969 και το 1970, ωστόσο 71 στρέμματα είναι χαρακτηρισμένα ως δημόσια κτήματα λόγω παλαιότερων παραχωρήσεων. Οι παραχωρήσεις αυτές ανακλήθηκαν εδώ και πολλές δεκαετίες, χωρίς ωστόσο οι εκτάσεις αυτές να διαγραφούν από το βιβλίο δημοσίων κτημάτων με αποτέλεσμα σήμερα να φέρονται ότι έχουν περιέλθει στην κυριότητα της ΕΤΑΔ Α.Ε., παρότι έχουν αμιγή χαρακτήρα δάσους.

Η Δημοτική αρχή, εντόπισε το θέμα κατά την σύνταξη της διαχειριστικής μελέτης, εκπλήρωσε τους όρους που είχαν τεθεί από το 1970 για κατεδάφιση του αυθαίρετου οικισμού Ελληνορώσων και ζήτησε από την Δασική Υπηρεσία και το Υπουργείο Οικονομικών να ολοκληρωθεί η παραχώρηση και να διαγραφούν τα 71 στρέμματα από το βιβλίο Δημοσίων κτημάτων και το χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ. Η Δασική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε και ζήτησε με τη σειρά της την επιστροφή αυτής της έκτασης αλλά το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι σήμερα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας με πρόσφατη ομόφωνη απόφασή του, δηλώνει ότι το Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας είναι ενιαίο και αδιαίρετο και δεν συντρέχει κανένας λόγος να φέρεται ότι ανήκει στη δικαιοδοσία της ΕΤΑΔ Α.Ε. και εξουσιοδότησε το Δήμαρχο να δημοσιοποιήσει την απόφαση αυτή.

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας απαιτεί να λήξει αυτή η εκκρεμότητα δεκαετιών που οφείλεται σε λανθασμένες ενέργειες του δημοσίου και να διαγραφούν ΑΜΕΣΑ τα 71 στρέμματα από τους καταλόγους δημοσίων κτημάτων ως αναπόσπαστο τμήμα του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου