.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

2η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου τη Τετάρτη 30-11-16Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. (21η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 30 Νοεμβρίου 2016, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.    Ενημέρωση επί θεμάτων που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εν όψει του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. (Θεσσαλονίκη, 1-3/12/2016).

2.    Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020  με τίτλο: ««∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος» -Ορισμός υπευθύνου της Πράξης.      

3.    Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016, βάσει της αριθ. 225/2016 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.


·           Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το 1ο θέμα της Η.Δ. λόγω της πραγματοποίησης του Ετήσιου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ από 1/12 έως 3/12/2016 στη Θεσσαλονίκη και της δέσμευσης του κ. Δημάρχου ότι θα γίνει σχετική συζήτηση στο Δ.Σ. πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, για το 2ο θέμα δεδομένου ότι η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση, κάθε δε πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της και για το 3ο θέμα λόγω της ανάγκης άμεσης ψήφισης της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 για την αντιμετώπιση επειγουσών οικονομικών αναγκών του, συμπεριλαμβανομένων έκτακτης επιχορήγησης προς τις Σχολικές Επιτροπές και καταβολής πολεοδομικών προστίμων για δημοτικά ακίνητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου