.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου τη Τετάρτη 30-11-16
Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. (21η)


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 30.11.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), του άρθρου 159 του Ν. 3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας), του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2017, βάσει της αριθ. 226/2016  απόφασης-εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

2.  Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017, βάσει της αριθ. 227/2016 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου