.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Ενημέρωση του δήμου Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας για πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας



ΘΕΜΑ:Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας


Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει από σήμερα 24/01/2017 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη 24.251 θέσεων πλήρους απασχόλησης οκτάμηνης διάρκειας σε όλους τους Δήμους της χώρας μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

     Η διαδικασία ξεκινάει από σήμερα Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 στις 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

     Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.  (www.oaed.gr)χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης (www.oaed.ge/e-Υπηρεσίες) από τους πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό). Όσοι εγγεγραμμένοι δεν έχουν, μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους γραφεία του Ο.Α.Ε.Δ.


     Οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέξουν μόνο μια ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρείς (3) Επιβλέποντες Φορείς.
     Για περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος, τις προϋποθέσεις και την διαδικασία προσλήψεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr).

Όσον αφορά το Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος θα προσλάβει συνολικά 108 ωφελούμενους και οι θέσεις εργασίας κατανέμονται σύμφωνα με τις εξής ειδικότητες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
1
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
4


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
3
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ-ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ
3
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
2
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
7
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
9
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
3
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΗΠΟΥΡΩΝ
5
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
4
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
2
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
5
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄+ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ή ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ΄+ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
2
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)
1
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΜΑΓΕΙΡΩΝ
2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ
1
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
65

                                               
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ
7
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
9
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
10
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
5
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
36

                                                                                   



                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                       ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου