.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

ΑΠΟΨΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕνημερώνουμε τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, ότι υποχρεούνται στον καθαρισμό αυτών, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012(ΦΕΚ 1346/Β/25-4-2012) καθώς και το Ν.3852/2010 αρ.94, παρ 1,περ 26 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλικράτης»).


Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με τους ως άνω νόμους, ο Δήμος υποχρεούται να προχωρήσει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό και να επιβάλει πρόστιμα και κυρώσεις στους μη συμμορφούμενους υπόχρεους.Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο της Πολιτικής Προστασίας στο τηλέφωνο 2102513563.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου