Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Για τους Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα

"Αναδημοσιεύσεις από τον Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας" http://www.kosmosnf.gr

Η βιβλιογραφία η σχετική με την παρουσία των Μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα είναι εκτεταμένη· μια συνόψισή της συνιστά το ακόλουθο:

Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος, «Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα: Βιβλιογραφικό δοκίμιο», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατών Σπουδών, τόμος 9 (1992), σελ. 283-291.

Φωτογραφίες από την εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα περιλαμβάνονται στο λεύκωμα Προσφυγική Ελλάδα (Refugee Greece), Αθήνα 1992, μα όχι μόνο φυσικά.


Κώστας Π. Παντελόγλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου