.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Ήλθε η ώρα του εισαγγελέα για την ΕΥΔΑΠ και την διοίκηση της. Να πώς έχασαν 17 εκ ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά

Γιάννης Μπενίσης. CEO ΕΥΔΑΠ


Στα τέλη του 2015 η διοίκηση της Τράπεζας Αττικής έλαβε μια απόφαση. Υπό την διοίκηση των κ. Γαμβρίλη και Αντωνόπουλου αποφάσισε να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ενώ λοιπόν η μετοχή στο ταμπλό ήταν στα 0,25 λεπτά η αύξηση ορίστηκε στα 0,30 λεπτά. Δηλαδή σε απλά Ελληνικά όποιος έβαζε τα λεφτά του στην ΑΜΚ θα έχανε αμέσως 5 λεπτά ανά μετοχή. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερο συμφέρον θα ήταν να αγόραζε κάποιος μετοχές από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου παρά εάν έμπαινε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό. Έστω ότι κάποιος ήθελε να αγοράσει 100.000 μετοχές της Τράπεζας Αττικής. Εάν τις αγόραζε από το χρηματιστήριο θα έδινε 25.000 ευρώ.  Εάν τις αγόραζε μέσω της ΑΜΚ θα έδινε 30.000 ευρώ. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει νοήμων άνθρωπος που να το έκανε  αυτό. Εκτός εάν υπήρχαν τεράστια συμφέροντα.

Τι έκανε ο Γιάννης Μπενίσης της ΕΥΔΑΠ 

Και όμως υπήρχαν ιδιωτικές και κρατικές εταιρίες που επένδυσαν στην Αττικής μέσω της ΑΜΚ. Δηλαδή πήγαν να χάσουν λεφτά με το καλημέρα. Μια από αυτές τις εταιρίες ήταν η κρατική ΕΥΔΑΠ. Υπό την διοίκηση του κ. Γιάννη Μπενίση (σύντροφος της Ρένας Δούρου) η ΕΥΔΑΠ αποφάσισε να επενδύσει στην Τράπεζα Αττικής το θηριώδες ποσό των 20 εκατ. ευρώ. Προφανώς δεν επένδυσε λεφτά δικά του αλλά της εταιρίας στην οποία ήταν και είναι διευθύνων σύμβουλος.

Γιάννης Μπενίσης. CEO ΕΥΔΑΠ
Γιάννης Μπενίσης. Επικεφαλής ΕΥΔΑΠ
Το mononews από τότε προειδοποιούσε 

Το mononews.gr ήταν από τα λιγοστά media που έγραφαν από τότε ότι η επένδυση αυτή γίνεται να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. Μάλιστα 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ (Φεβρουάριος 2016) η επένδυση της ΕΥΔΑΠ έφτασε να αποτιμάται 6 εκατ. ευρώ. Είχε δηλαδή ζημιές ( υποαξίες ) 14 εκατ. ευρώ. Στο κείμενο που δημοσιεύθηκε στις 9 Φεβρουαρίου γράφαμε:  ” Τριακόσια τριάντα εκατομμύρια ευρώ. Μέσα σε ένα μήνα το Ταμείο των Μηχανικών, το ΤΑΠΙΤΑΛΤ , η ΕΥΔΑΠ και το Ελευθέριος Βενιζέλος έχασαν  το 70% των χρημάτων που επένδυσαν στην Τράπεζα Αττικής. Μια κίνηση η οποία μεθοδεύτηκε από την κυβέρνηση η οποία υποχρέωσε τα ταμεία και τις διοικήσεις της ΕΥΔΑΠ και του Ελ.Βενιζελος να επενδύσουν σε μια τράπεζα η οποία την ώρα που αγόραζαν μετοχές μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου η αποτίμηση στο χρηματιστηριακό ταμπλό ήταν κατά 15% χαμηλότερη.

Δηλαδή ενώ στο ταμπλό η μετοχή είχε περίπου 0, 25 ευρώ οι διοικήσεις έδωσαν 0,30 ευρώ ανά μετοχή για να τοποθετηθούν στην ΑΜΚ. Συνολικά έχουν χαθεί από την περιουσία των εταιριών αυτών και των ταμείων 330 εκατ. ευρώ. Προφανώς ήλθε η ώρα να παρέμβουν οι εισαγγελικές αρχές για να διαπιστωθεί ποιος έδωσε την εντολή να επενδύσουν στην Attica Bank με αποτέλεσμα να χαθούν ολόκληρες περιουσίες των ταμείων και των  κρατικών αυτών εταιριών.”

Μάλιστα λίγες ημέρες μετά είχαμε αποκαλύψει και τα ονόματα των υπαλλήλων της τράπεζας Αττικής που επένδυσαν στην ΑΜΚ τα λεφτά τους και τα έχασαν όλα.

Παρέμβαση των εισαγγελέων  

Την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου η ΕΥΔΑΠ αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι έχασε 17 εκ ευρώ από την επένδυση των 20 εκ ευρώ που έκανε στην Τράπεζα Αττικής.  Είναι σαφές όμως ότι πρέπει να παρέμβουν οι εισαγγελικές αρχές και να διατάξουν προκαταρκτική έρευνα εναντίον της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ.
Ρένα Δούρου
Ρένα Δούρου. Περιφερειάρχης Αττικής
H ΕΥΔΑΠ αναγκάστηκε να παραδεχτεί την ζημιά

Για την ακρίβεια μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο πλαίσιο της ορθής και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει τα κάτωθι: Στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1/1/2016-30/06/2016 η Εταιρεία ανέφερε ότι συμμετείχε στην ΑΜΚ της Attica Bank με το ποσό των 20 εκατ. ευρώ. Η επένδυση αυτή εντάχθηκε στην κατηγορία των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και αποτιμήθηκε στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με την επίσημη τιμή του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την 30/06/2016. Οι ζημίες που προέκυψαν λόγω μεταβολής της εύλογης αξίας καταχωρήθηκαν στα λοιπά συνολικά έσοδα, χωρίς να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της περιόδου.

Ως εκ τούτου, στην Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 δεν αναγνωρίστηκε ζημία απομείωσης ύψους 14.066 χιλ. ευρώ στα αποτελέσματα της εν λόγω περιόδου, που αφορά στη διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της επένδυσης της Εταιρείας σε μετοχές της Attica Bank ΑΤΕ και του κόστους κτήσης αυτής, η οποία είχε καταχωρηθεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια μέσω λοιπών συνολικών εσόδων, σύμφωνα με την παρ. 67 του ΔΛΠ 39, παρότι υπήρχε αντικειμενική απόδειξη απομείωσής της, ήτοι σημαντική μείωση της εύλογης αξίας αυτής κάτω του κόστους κτήσης, σύμφωνα με την παρ. 61 του ΔΛΠ 39.

Η επίδραση που θα είχε η αναγνώριση της σχετικής ζημίας απομείωσης στα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2016-30/06/2016 σε ενοποιημένη και μη βάση σε βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

Τα αποτελέσματα προ φόρων θα ήταν μειωμένα κατά 14.066 χιλ. ευρώ, ήτοι από 26.246 χιλ. ευρώ σε 12.180 χιλ. ευρώ. Τα αποτελέσματα μετά φόρων θα ήταν μειωμένα κατά 9.987 χιλ. ευρώ ήτοι από 17.314 χιλ. ευρώ σε 7.327 χιλ. ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Η σχετική ζημία απομείωσης όπως διαμορφώνεται σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2016, ανέρχεται σε 17.000 χιλ.(τιμή κλεισίματος μετοχής Attica Bank ATE 16/12/2016).

Η Εταιρεία κατά τη σύνταξη, για σκοπούς διοικητικής πληροφόρησης, των 9μηνων Οικονομικών Καταστάσεων, αναγνώρισε την σχετική ζημία απομείωσης ποσού 17.000 χιλ. ευρώ στα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2016-30/9/2016 και τα βασικά οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν ως εξής: αποτέλεσμα προ φόρων 30.946 χιλ. ευρώ και αποτέλεσμα μετά φόρων 18.923 χιλ. ευρώ.

Ως εκ τούτου, η ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2016 θα περιλαμβάνει τη σχετική ζημία απομείωσης.

πηγή: mononews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου