.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου τη Τετάρτη 21-12-16Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (24η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 21 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.     Υποβολή πρότασης στην Επιτροπή του άρθρου 8 του Δ.& Κ. Κώδικα για την μετονομασία της οδού Βρυούλων, Δημ. Ενότητας Ν.Φιλ/φειας, σε «οδό Βουρλών», βάσει της αριθ. 63/2016 απόφασης-διατύπωσης γνώμης του Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Φιλ/φειας.2.  Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

3.  Έγκριση τρόπου εκτέλεσης έργων του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2016.

4.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο «Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων  Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος».

5.  Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλέτριας του Δήμου.

6.  Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης  σπουδαστών ΙΕΚ στο Άλσος Ν.Φιλαδέλφειας.

7.  Έγκριση μεταφοράς χρηματικού   ποσού  από  λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα της Ελλάδος και  αφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο λογαριασμό του στην Τράπεζα Πειραιώς.

8.  Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

9.  Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2016, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.

10.         Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2016, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.

11.  Α. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου  έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και Β. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της επιτροπής καταστροφής  αντικειμένων άνευ αξίας του Δήμου έτους 2017.

12.  Έγκριση παραχώρησης χρήσης των στεγάστρων των στάσεων αναμονής των αστικών συγκοινωνιών που βρίσκονται στα όρια  του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος  με δημοπρασία  με σκοπό τη διενέργεια εμπορικής διαφήμισης.

13.  Έγκριση  4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αναβάθμιση – Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων» (ΑΜ 43/2013).


14.  Έγκριση εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2017 και ορισμός δύο (2) Δημ. Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής εκτίμησης και προσδιορισμού του σχετικού τιμήματος.

15.  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2017.

16.  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Εκποίηση ή Εκμίσθωση των πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου έτους 2017.

17.  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Παράδοσης και Παραλαβής Ακινήτων έτους 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου