.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου τη Τεταρτη 7-12-16 στο Μίλτος Κουντουράς
Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (23η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 7 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.    Έγκριση επιστροφής ποσών και διάθεση σχετικών πιστώσεων.

2.    Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου.

3.    Έγκριση μερικής ανάκλησης αριθ. 99/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου περί διενέργειας εκταφών λόγω λήξεως τριετίας ή χρόνου παράτασης.

4.    Έγκριση διενέργειας νέων εκταφών λόγω λήξεως τριετίας ή χρόνου παράτασης.

5.    Ορισμός Δημ. Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων (άρθρο 7 Π.Δ. 270/81) έως 31/8/2019.

6.    Ορισμός υπευθύνου σε  λογαριασμούς  που τηρούνται  στην Τράπεζα της Ελλάδας  και αφορούν στο Πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύσεων  (ΠΔΕ).

7.    Έγκριση καθιέρωσης λειτουργίας σε 24ωρη βάση καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2017 και εφεξής.

8.    Έγκριση μεταφοράς του προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στον 3ο όροφο του δημοτικού κτιρίου επί των οδών Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων-Νέα Χαλκηδόνα.

9.  Λήψη απόφασης για την αποδοχή, κατόπιν αιτήματος, ότι οι εργαζόμενοι  Ι.Δ.Ο.Χ. στο πρόγραμμα Κ.Η.Φ.Η. καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.

10. Α)Τροποποίηση της αριθ. 173/2014 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την αντικατάσταση αναπληρωτή υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου καθώς επίσης και αντικατάσταση  χώρων εκπαίδευσης στην  υποβολή  αίτησης  ενδιαφέροντος του Δήμου για συμμετοχή στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (Κ.Δ.Β.Μ.), που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με το Ν. 3879/2010. Β) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην ανωτέρω Πράξη και υπογραφή σχετικού συμφώνου συνεργασίας.

11. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2017, βάσει της αριθ. 61/2016 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

12. Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικ. έτους 2017, βάσει της αριθ. 123/2016 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

13. Έγκριση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από μικροπωλητές στο «Πάρκο Δημάρχου Γεωργίου Κ. Αποστολάκη» στο Ο.Τ. 11-Ν.Χ. κατά την διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

14. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.

15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων» (Α.Μ. 65/2016).

16. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή δύο αιθουσών πολλαπλών χρήσεων (δημοτικών γυμναστηρίων) στο Δήμο Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Ν. Αττικής» (Α.Μ. 172/2015).

17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Α.Μ. 103/13).

18. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση οδοποιίας διαφόρων οδών Δήμου» (Α.Μ. 52/16).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου