.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΒΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ανοικτή δημόσια διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)


Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας – Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος σας  ενημερώνει  ότι στην ιστοσελίδα της ΕΙΕΑΔ  έχει αναρτηθεί από 14/3/2017 ανακοίνωση που αναφέρει ότι κατόπιν κοινοτικής οδηγίας, υπάρχει ανοιχτή διαβούλευση που αφορά στην ενδιάμεση αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  του ΤΕΒΑ/FEAD. Η διαβούλευση απευθύνεται σε όλους  τους ενδιαφερόμενους φορείς που ασχολούνται με το ΤΕΒΑ/FEAD καθώς και στο ευρύ κοινό –δικαιούχοι  ή εταίροι έργου ,άτομα που λαμβάνουν υποστήριξη από ΤΕΒΑ.  


Περίοδος διαβούλευσης   από 3/3/2017 μέχρι 5/5/2017.

Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την υποστήριξη του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης. Η δημόσια διαβούλευση θα χρησιμεύσει για να συμβάλει στο να διευκρινιστεί εάν χρειάζονται μέτρα για την τροποποίηση των κανόνων εφαρμογής και των πρακτικών κατά την τρέχουσα και την επόμενη περίοδο προγραμματισμού.

Το  ερωτηματολόγιο μπορείτε να το συμπληρώσετε  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FEADmid-term?surveylanguage=EL

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) http://www.eiead.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου