.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου την Τετάρτη 3-12-14
Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (20η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 3.12.2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.    Αποδοχή, ψήφιση πίστωσης και κατανομή ποσού 87.738,11 € (Δ’ δόση έτους 2014) από την επιχορήγηση του Υπουργείου   Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει της αριθ. 13/2014 απόφασης-εισήγησης της Δ.Ε.Π..


2.    Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Δαπάνες σίτισης δεκατιανού στα σχολεία Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος», προϋπ/σμού   56.000,00  € (συμ/νου Φ.Π.Α.).

  1. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης των έργων: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ».  (Α.Μ. 125/2014) και «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»  (Α.Μ. 126/2014).     


Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. (21η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 3.12.2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), του άρθρου 159 του Ν. 3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας), του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω δύο θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

 
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Ψήφιση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2015, βάσει της αριθ. 195/2014 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.2.  Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2015, βάσει της αριθ. 194/2014  απόφασης-εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου