.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου τη Τετάρτη 15-3-17
Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε έκτακτη ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. (5η)

   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 15 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.15 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια έκτακτη ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει των άρθρων 67 παρ. 5 και 74 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης μεταξύ του β΄ και του γ΄ αναπληρωματικού μέλους της πλειοψηφίας για τον καθορισμό της κατάταξης των αναπληρωματικών μελών αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/10 και της αριθ. 43/2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.·         Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκρότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την εύρυθμη λειτουργία της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου