.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου τη Τετάρτη 1-3-17
Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (3η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 1η Μαρτίου 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.   Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου.

 1. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή-ανακατασκευή διαφόρων αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Φ.Χ.» (Α.Μ: 27/2017 - Προϋπολογισμός 267.000,00 €).


 1. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης αποκλειστικά από έσοδα που προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για το έτος 2017.

 1. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το έτος 2017.

 1. Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος" της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002209-Ορισμός υπευθύνου πράξης.

 1. Ορισμός μελών νέου Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης και εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 του Δ.& Κ. Κώδικα.

 1. Ορισμός μελών νέου Δ.Σ. της 1ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης και εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Δ.& Κ. Κώδικα.

 1. Ορισμός μελών νέου Δ.Σ. της 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης και εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Δ.& Κ. Κώδικα.


 1. Έγκριση τροποποίησης Ετησίου Προγράμματος Δράσης και 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 1. Έγκριση μεταφοράς και λειτουργίας του 3ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας στον χώρο του 2ου Παιδικού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας.

 1. Έγκριση παραμονής του κ. Καππέ Πλάτωνα στο περίπτερο επί της οδού Αχαρνών 466-468 στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος (Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνας).                       

 1. Έγκριση χορήγησης κινητού τηλεφώνου για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου - Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου των κλήσεων μηνιαίως.


 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης 19.982,60 € για την  προμήθεια αναλωσίμων και λοιπών υλικών και την δημιουργία των μακετών (ενημερωτικών εντύπων, αφισών, αεροπανώ, αναμνηστικών διπλωμάτων, καρτών συμμετοχής κ.λ.π.) για την υλοποίηση των Αθλητικών - Πολιτιστικών και λοιπών Εκδηλώσεων του Δήμου Φιλαδελφείας –Χαλκηδόνος για το έτος 2017. 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αθλητικού χώρου – γηπέδου και αίθουσας για στέγαση γραφείων και έδρα στον Αθλητικό Εξωραϊστικό και Πολιτιστικό Σύλλογο «ΑΘΗΝΑ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου