.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ)

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ενημερώνει ότι από σήμερα 01-02-2017 γίνονται δεκτές αιτήσεις για το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ». 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα  www.keaprogram.gr

Το ποσό  εισοδηματικής ενίσχυσης  για τους  δικαιούχους του ΚΕΑ,  που θα καταβληθεί το Μάρτιο, θα είναι το ίδιο, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής αίτησης από την 1η – 2 - 2017 έως την 28η – 2 - 2017. 


Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτούντων στα ΚΕΠ θα  ακολουθηθεί  το  παρακάτω  πρόγραμμα προσέλευσης  με βάση το τελευταίο ψηφίο του  ΑΦΜ του υπόχρεου για την υποβολή της αίτησης:

·         1-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
·         2-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
·         3-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
·         Σάββατο 4-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3
·         6-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
·         7-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
·         8-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
·         9-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
·         10-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
·         Σάββατο 11-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 4,5,6
·         13-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

·         14-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
·         15-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
·         16-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
·         17-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
·         Σάββατο  18-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7,8,9 και 0
·         20-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
·         21-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
·         22-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
·         23-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
·         24-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6 

·         Σάββατο 25-2-2017, Δευτέρα 27-2-2017 και Τρίτη 28-2-2017 εξυπηρετούνται όλα τα ΑΦΜ.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα εξυπηρέτησης εκτός της ανωτέρω ταξινόμησης,  όταν δεν υφίσταται ζήτημα αυξημένης προσέλευσης πολιτών στα ΚΕΠ, είναι προφανώς  επιτρεπτή, κατά την κρίση των προϊσταμένων των ΚΕΠ.  Οι αιτούντες στα ΚΕΠ έρχονται αυτοπροσώπως και δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις κατ’ εξουσιοδότηση. 

1.  Τα ΚΕΠ παραλαμβάνουν αιτήσεις κατοίκων του οικείου Δήμου στις περιπτώσεις  που  δεν απαιτείται η υποβολή  δικαιολογητικών μαζί με την υποβολή της  αίτησης  (π.χ. αποδεικτικά οικογενειακής κατάστασης, τόπου κατοικίας,  άδειες διαμονής κ.λπ).  

2. Στις περιπτώσεις που απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών, οι αιτούντες απευθύνονται 9πμ με 1μμ στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, Αχαρνών 464 και Αγίων Αναργύρων, 3ος όροφος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Πέραν αυτών που μπορεί να ζητηθούν από την εφαρμογή)

Α. ΑΙΤΗΣΗ (συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά)
Η Αίτηση γίνεται από τον /την αρχηγό της οικογένειας με ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ από όλα τα ενήλικα μέλη.
Σε περιπτώσεις φιλοξενίας η Αίτηση γίνεται από αυτόν που φιλοξενεί με ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ.

1.      EMAIL Επικοινωνίας και Αριθμό Κινητού Τηλεφώνου
2.      Α.Φ.Μ. όλων των ενηλίκων μελών της οικογένειας.
3.      ΑΜΚΑ  όλων των μελών της οικογένειας.
4.      ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ όλων των ενηλίκων ανέργων μελών της οικογένειας
5.      Πρωτότυπα και Φωτοτυπίες Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδεια Παραμονής ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο παραμονής (ή αίτημα ανανέωσης αυτών), όλων των ενηλίκων της οικογένειας.
6.     ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ.
7.     ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΙΒΑΝ) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
8.      Ε1 ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ
9.      ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ Συμβόλαιο ενοικίου καταχωρημένο στο taxisnet.
Β. Το αν δικαιούται κάποιος ή όχι θα φανεί άμεσα από την εφαρμογή.
Γ. Οι Αιτούντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με την έγκριση της αίτησής τους ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ οι εξής υπηρεσίες.
1) ΚΑΛΥΨΗ προτεινόμενης θέσης εργασίας από τον ΟΑΕΔ
2) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε προγράμματα Κοινωφελούς εργασίας από τον ΟΑΕΔ.
3) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
4) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε Προγράμματα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας.
5) Την Ένταξη ή την Επιστροφή στο Εκπαιδευτικό Σύστημα και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Σε περίπτωση άρνησης των υπηρεσιών  παύει η παροχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου